กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ม.9(6) : สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

 

 

 

 

สถานะข้อมูล : 16/5/67