กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
268321

ผลการขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 2,000.00 13/12/2561 10/01/2562 เพิ่มเติม
268322 61127157835

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 สายบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 387,720.00 12/12/2561 เพิ่มเติม
268323 62017131177

จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 13 รายการ 18,410.42 09/01/2562 เพิ่มเติม
268324 62017108286

จ้างซ่อมเครื่องตีเส้นแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง 9,000.00 08/01/2562 เพิ่มเติม
268325 62017173761

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 40,450.00 11/01/2562 เพิ่มเติม
268326 61117334870

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 99,960.00 16/11/2561 16/11/2561 เพิ่มเติม
268327 61117302758

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 44,300.00 13/11/2561 13/11/2561 เพิ่มเติม
268328 61127201516

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 สายภูแยง - ปางช้าง - นาบัว 111,820.00 14/12/2561 เพิ่มเติม
268329

งานจ้างเหมาแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟสาธารณะบ้านโพธิ์ 1,106.83 10/01/2562 เพิ่มเติม
268330

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 4,080.00 10/01/2562 เพิ่มเติม
268331

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 1,890.00 10/01/2562 เพิ่มเติม
268332

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 1,750.00 10/01/2562 เพิ่มเติม
268333 62017173320

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 39,500.00 02/01/2562 เพิ่มเติม
268334 62017160877

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28,800.00 11/01/2562 11/01/2562 เพิ่มเติม
268335

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,104.00 11/01/2562 เพิ่มเติม
แสดง 268,321 ถึง 268,335 จาก 273,815 รายการ