กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 3,700.00 21/02/2567 เพิ่มเติม
2

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 3,235.00 21/02/2567 เพิ่มเติม
3

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,650.00 20/02/2567 เพิ่มเติม
4

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 2,840.00 15/02/2567 เพิ่มเติม
5

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 3,240.00 15/02/2567 เพิ่มเติม
6

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 860.00 12/02/2567 เพิ่มเติม
7

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 3,700.00 07/02/2567 เพิ่มเติม
8

จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 46-6942-14-8 จำนวน 1 งาน 1,580.00 09/04/2567 เพิ่มเติม
9 67049282725

ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,500.00 19/04/2567 19/04/2567 เพิ่มเติม
10 67049284549

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,240.00 10/04/2567 10/04/2567 เพิ่มเติม
11 67049284012

08006280002703210507

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,630.00 10/04/2567 10/04/2567 เพิ่มเติม
12 6704926225

งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 579,100.00 09/04/2567 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
13 67049267225

งานซื้อเหล็กเสริม จำนวน7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 597,100.00 09/04/2567 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
14 67049266410

งานซื้อเหล็กเสริม จำนวน7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่-นางรอง กม.ดำเนินการ กม. 104+369 (RT.) 994,170.00 09/04/2567 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
15 67049263654

งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่เเยกโชคชัย-หนองมัน กม.ดำเนินการ 81+249.400 (RT.) 877,210.00 09/04/2567 09/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 268,328 รายการ