กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 67079306186

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365,000.00 12/07/2567 12/07/2567 เพิ่มเติม
2 67079295282

จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28,000.00 11/07/2567 เพิ่มเติม
3 67079259614

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ (ต้นตาล) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 351,106.25 25/06/2567 11/07/2567 11/07/2567 เพิ่มเติม
4 67079160732

-

ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 19,210.00 03/07/2567 03/07/2567 เพิ่มเติม
5 67079229481

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91) จำนวน 200 ลิตร 7,788.00 10/07/2567 10/07/2567 เพิ่มเติม
6 67079080666

ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,400.00 04/07/2567 เพิ่มเติม
7 67079137437

08006

จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ที่ กม.7+450 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1.00 แห่ง 25,550.00 04/07/2567 09/07/2567 เพิ่มเติม
8 67079140264

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 99,840.00 05/07/2567 เพิ่มเติม
9 67069547266

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 498,300.00 26/07/2567 เพิ่มเติม
10 67079135189

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 364,000.00 05/07/2567 05/07/2567 05/07/2567 เพิ่มเติม
11 67077002382

การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,074.60 เพิ่มเติม
12 67079115134

08006650006003210111

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 22 รายการ 18,494.00 02/07/2567 02/07/2567 เพิ่มเติม
13 67079113143

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 499,975.00 04/07/2567 เพิ่มเติม
14 430/82/67

6726000

จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 46-6602-07-4 54,800.00 01/07/2567 02/07/2567 เพิ่มเติม
15 67069478744

08006650006003210145

ประตูน้ำพร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 1 แห่ง 460,000.00 24/06/2567 24/06/2567 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 282,422 รายการ