กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 67029104641

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,860.00 05/02/2567 05/02/2567 05/02/2567 เพิ่มเติม
17 67019574954

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,410.00 29/01/2567 29/01/2567 29/01/2567 เพิ่มเติม
18 67019510801

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,410.00 26/01/2567 26/01/2567 26/01/2567 เพิ่มเติม
19 67019417703

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,860.00 22/01/2567 22/01/2567 22/01/2567 เพิ่มเติม
20 67019359796

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,410.00 19/01/2567 19/01/2567 19/01/2567 เพิ่มเติม
21 67019306888

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,860.00 17/01/2567 17/01/2567 17/01/2567 เพิ่มเติม
22 67019269844

08006190013703220501

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 274,410.00 15/01/2567 15/01/2567 15/01/2567 เพิ่มเติม
23 67029422186

ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 387,860.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
24 67029410270

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน 91,780.00 20/02/2567 20/02/2567 เพิ่มเติม
25 67029432845

08006190013703220547

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,362.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
26 67029435597

08006510027793220005

ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274,551.30 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
27 -

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180.00 21/02/2567 เพิ่มเติม
28 67029428094

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,006.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
29

ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ 0.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
30 67029426475

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,250.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 258,323 รายการ