กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 67059380269

ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 398,850.00 21/05/2567 21/05/2567 เพิ่มเติม
17 67039460657

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ -โนนปอแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.377+000 - กม.380+000 (RT.)เป็นตอนๆ 14,999,900.00 22/05/2567 เพิ่มเติม
18 67059168044

08006650005003210002

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,500.00 16/05/2567 17/05/2567 เพิ่มเติม
19 67059167978

08006650005003220009

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,200.00 16/05/2567 17/05/2567 เพิ่มเติม
20 67059167724

08006650005003220012

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,365.00 16/05/2567 17/05/2567 เพิ่มเติม
21 67059389410

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 8,100.00 21/05/2567 เพิ่มเติม
22 67059167025

08006650005003220012

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,910.00 16/05/2567 17/05/2567 เพิ่มเติม
23 67059307165

08006

จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 361 40,000.00 17/05/2567 เพิ่มเติม
24 67059305732

08006

จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์ และป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 34 53,450.00 17/05/2567 เพิ่มเติม
25 67059318376

08006650006003210148

ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 76,400.00 17/05/2567 เพิ่มเติม
26 67059304976

08006

จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ และป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 315 101,700.00 17/05/2567 เพิ่มเติม
27 67059317984

08006650006003210148

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 48,480.00 17/05/2567 เพิ่มเติม
28 67059302996

08006

จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายแนะนำพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 3138 15,990.00 16/05/2567 เพิ่มเติม
29 67059299882

08006

จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 361 40,000.00 16/05/2567 เพิ่มเติม
30 67059166954

08006650005003210001

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,500.00 16/05/2567 17/05/2567 เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 272,526 รายการ