กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
268336 -

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 580.00 11/01/2562 เพิ่มเติม
268337 62017171167

ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 5,400.00 11/01/2562 เพิ่มเติม
268338 62017170349

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 21,360.00 11/01/2562 เพิ่มเติม
268339 62017158509

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 9,990,000.00 11/01/2562 17/01/2562 07/02/2562 เพิ่มเติม
268340 62017109029

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 5,800.00 07/01/2562 เพิ่มเติม
268341

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ฯ ชำรุด จำนวน 31 รายการ 2,930.00 11/01/2562 05/02/2562 04/02/2562 เพิ่มเติม
268342 61117291229

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24,700.00 12/11/2561 12/11/2561 เพิ่มเติม
268343 62017136455

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 9,900,000.00 10/01/2562 17/01/2562 07/02/2562 เพิ่มเติม
268344 -

ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6201-16-6 12,800.00 08/01/2562 เพิ่มเติม
268345 61117208813

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10,800.00 07/11/2561 07/11/2561 เพิ่มเติม
268346 -

ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหทายเลข 44-0183-17-0 4,880.00 08/01/2562 เพิ่มเติม
268347 62017165853

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 130 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,000.00 10/01/2562 เพิ่มเติม
268348 62017116514

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน่เชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,749.50 08/01/2562 เพิ่มเติม
268349 62017115978

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,465.00 07/01/2562 เพิ่มเติม
268350 62017115099

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,800.00 07/01/2562 เพิ่มเติม
แสดง 268,336 ถึง 268,350 จาก 273,814 รายการ