กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258256 62047084645

ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 28,890.00 03/04/2562 เพิ่มเติม
258257 62047086814

ซื้อวัสดุการจราจรชนิดต่าง ๆ รวม 2 รายการ 23,000.00 03/04/2562 เพิ่มเติม
258258

ซื้อบอลวาล์ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" จำนวน 2 ชิ้น 6,400.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258259 62047070016

ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 300 ลิตร 8,871.00 01/04/2562 เพิ่มเติม
258260

ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก 6,600.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258261 62047036518

ซื้อแก๊สโซฮอล ออกเทน (ลงที่หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 200 ลิตร 5,914.00 01/04/2562 เพิ่มเติม
258262 62047164671

ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 83,550.00 10/04/2562 23/04/2562 เพิ่มเติม
258263 62047026779

ซื้อน้ำมันดีเซล (ลงที่หมวดทางหลวงพิจิตร) จำนวน 200 ลิตร 5,522.00 29/03/2562 เพิ่มเติม
258264 62047024782

ซื้อวัสดุเชิ้อเพลง จำนวน 1 รายการ 257,800.00 29/03/2562 เพิ่มเติม
258265 62047159741

จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้า High Mast ดับ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ที่ กม.1228+859 84,265.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258266 62047162790

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19,973.75 10/04/2562 เพิ่มเติม
258267 62047165385

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 8,550.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258268 62047163255

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 82,800.00 03/04/2562 03/04/2562 เพิ่มเติม
258269 62047022564

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 451,750.00 28/03/2562 เพิ่มเติม
258270 62047163769

ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 99,250.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,256 ถึง 258,270 จาก 273,815 รายการ