กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258286

งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 17,700.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258287

ประกาศกรมทางหลวง ที่ 530/35/62/3 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 48,000.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258288 62047099755

จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 35,360.00 10/04/2562 04/04/2562 เพิ่มเติม
258289

งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 165.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258290

งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17,700.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258291 62047030603

ซื้อกรวยยางสีส้ม สูง 70 ซม. 16,200.00 02/04/2562 เพิ่มเติม
258292

งานจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 4,898.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258293 62047028842

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 55,080.00 02/04/2562 เพิ่มเติม
258294 62047032614

จ้างซ่อมเครื่องจักรนอกเงินทุน (เครื่องตบดิน) 45,000.00 02/04/2562 เพิ่มเติม
258295 62047031190

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23,664.00 02/04/2562 เพิ่มเติม
258296 62047126652

งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐, ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐ - ฯ 35,000,000.00 10/04/2562 10/04/2562 26/04/2562 30/05/2562 เพิ่มเติม
258297 62047160705

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16,510.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258298 62037172406

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนความเร็ว) (ป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดอัตโนมัติ Your Speed) และโครงสร้างป้ายจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๑๘+๔๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ ด้านซ้าย 12,000,000.00 10/04/2562 10/04/2562 29/04/2562 30/05/2562 เพิ่มเติม
258299 62037134176

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ชนิด High Mast ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ฯ 17,500,000.00 10/04/2562 10/04/2562 26/04/2562 30/05/2562 เพิ่มเติม
258300 62047162667

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 5,380.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,286 ถึง 258,300 จาก 273,815 รายการ