กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258301 62027368191

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,384.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258302 62027367632

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,200.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258303

วัสดุก่อสร้าง 51,725.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258304

วัสดุไฟฟ้า 45,010.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258305

วัสดุการเกษตร 15,880.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258306 -

ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 2,685.00 21/02/2562 เพิ่มเติม
258307 62027047837

จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,580.00 26/12/2561 เพิ่มเติม
258308 62027045864

จ้างซ่อมระบบส่งกำลังพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 88,500.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
258309 62027045468

จ้างเช็คระยะพร้อมอะไหล่ 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,809.12 25/12/2561 เพิ่มเติม
258310 62027044165

จ้างซ่อมระบบช่วงล่าง,ซ่อมระบบตักหน้าพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,100.00 24/12/2561 เพิ่มเติม
258311 6201727056

ซื้อกรองน้ำมัน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,170.00 21/12/2561 เพิ่มเติม
258312 62017295942

ซื้อกรองน้ำมัน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 660.00 21/12/2561 เพิ่มเติม
258313 62017292149

ซื้อกรองน้ำมัน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,060.00 21/12/2561 เพิ่มเติม
258314 62027388383

ซื้อแบตเตอรี 2 ลูก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,500.00 24/12/2561 เพิ่มเติม
258315 62027388607

ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองขนาด 1000-20-14 PR จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,200.00 25/12/2561 เพิ่มเติม
แสดง 258,301 ถึง 258,315 จาก 268,340 รายการ