กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258346 62037355820

จ้างก่อสร้างงานหล่อเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,049,200.00 10/04/2562 10/04/2562 22/04/2562 เพิ่มเติม
258347 62037508072

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 37,550.00 06/04/2562 เพิ่มเติม
258348 62047015725

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 57,500.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258349 62047046764

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 99,977.70 04/04/2562 04/04/2562 เพิ่มเติม
258350 62047046494

ซื้อยางแอสฟัลต์ 494,100.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258351 62047144746

จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.10+000 - กม.40+000 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 115.20 ตร.ม. 408,940.00 04/04/2562 05/04/2562 เพิ่มเติม
258352 62047143898

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 111,000.00 05/04/2562 เพิ่มเติม
258353 62047143637

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22,500.00 04/04/2562 เพิ่มเติม
258354 62047153598

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15,150.00 09/04/2562 09/04/2562 เพิ่มเติม
258355 62047152894

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12,010.00 11/04/2562 เพิ่มเติม
258356

จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 484,268.40 09/04/2562 09/04/2562 เพิ่มเติม
258357 62047141967

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 46,400.00 05/04/2562 05/04/2562 เพิ่มเติม
258358 62047141178

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 27,000.00 05/04/2562 05/04/2562 เพิ่มเติม
258359 62047140203

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 442,925.00 04/04/2562 04/04/2562 เพิ่มเติม
258360 62047109805

จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,880.00 05/04/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,346 ถึง 258,360 จาก 273,818 รายการ