กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258316 62027224490

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (535/40/62/207) 7,432.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258317 62027199182

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ผสม) จำนวน 1 รายการ (535/60/62/206) 5,376.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258318 62027198650

จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ที่ กม.7+800 (535/ - /62/205) 6,000.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258319 62027172733

ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ (535/85/62/203) 19,580.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258320 62027094358

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (535/60/62/193) 63,984.00 07/02/2562 เพิ่มเติม
258321 62027285299

งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม.35+155 (หน้าบริษัทซีพีเอฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,000,000.00 22/02/2562 02/02/2562 เพิ่มเติม
258322 62027286124

งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม. 33+523 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 6,758,000.00 22/02/2562 16/02/2562 เพิ่มเติม
258323

งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 4,349,950.00 22/02/2562 28/02/2562 02/02/2562 14/03/2562 เพิ่มเติม
258324

ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น 16,800.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258325

จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 6,350.00 22/02/2562 เพิ่มเติม
258326 62027380285

งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2104,2287,2292 346,136.00 22/02/2562 22/02/2562 26/02/2562 เพิ่มเติม
258327 62027378292

งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง(ปุ่มสะท้อนแสง) 383,924.00 22/02/2562 22/02/2562 26/02/2562 เพิ่มเติม
258328 62027381572

งานทาสีราวกันอันตรายและกำแพงกันอันตราย 180,902.00 22/02/2562 22/02/2562 26/02/2562 เพิ่มเติม
258329

จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ตอน ดอนแจง– สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๘๔+๒๐๐- กม.๙๗+๙๕๐และทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๘ตอนสุพรรณบุรี-มะขามล้ม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ กม.๑๖+๐๐๐และสาย ๓๒๖๐ ตอนมะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์ระหว่างกม.๓๑+๘๕๖-กม.๔๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๑๒,๑๓๖ ตร.ม. 95,461.20 22/02/2562 22/02/2562 เพิ่มเติม
258330 62027372670

แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 4,350,000.00 22/02/2562 22/02/2562 28/02/2562 25/03/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,316 ถึง 258,330 จาก 268,328 รายการ