กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
258331 62047155540

วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 68,000.00 05/04/2562 05/04/2562 เพิ่มเติม
258332 62047140334

ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 440,668.80 05/04/2562 เพิ่มเติม
258333 62047051762

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 144,000.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258334 62047070045

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17,610.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258335 62047140807

ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 441,011.20 05/04/2562 เพิ่มเติม
258336 62047048449

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 66,420.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258337 62047110915

ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐Ah รถคันหมายเลขกรม ๒๕-๖๑๖๖-๙๑-๕ จำนวน ๒ ลูก (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258338 62047000715

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24,525.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
258339 62047145288

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,680.00 09/04/2562 เพิ่มเติม
258340 62047143740

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,443.00 09/04/2562 เพิ่มเติม
258341 62047140665

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 62,960.00 04/04/2562 เพิ่มเติม
258342 62047154532

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 99,850.00 29/03/2562 29/03/2562 เพิ่มเติม
258343 62037355820

จ้างก่อสร้างงานหล่อเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,049,200.00 10/04/2562 10/04/2562 22/04/2562 เพิ่มเติม
258344 62037508072

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 37,550.00 06/04/2562 เพิ่มเติม
258345 62047015725

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 57,500.00 10/04/2562 เพิ่มเติม
แสดง 258,331 ถึง 258,345 จาก 273,815 รายการ