กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 67029440836

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 5,100.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
107 67029444587

08006280002703210507

ซื้อไฟกระพริบ Solar Cell ขนาด 300 มม. หลอด Led 170 ดวง สีเหลือง แผง Solar Cell 10 W. แบตเตอรี่ 12 V. 12 A. พร้อมเสาเหล็กขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร จำนวน 2 ชุด 37,400.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
108 67029444276

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10,000.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
109 67029420270

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 461,500.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
110 คค06115.3/พ.2/2567/1

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดอื่นๆ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 23/02/2567 เพิ่มเติม
111 67029441694

08006280002703210507

ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 7,500.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
112 67029442048

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 48,730.00 23/02/2567 เพิ่มเติม
113 67029440797

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบเสาสูง MAST ARM) พร้อมป้ายเตือน ปริมาณงาน 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอนลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.4+800 RT. 82,655.00 23/02/2567 เพิ่มเติม
114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 130 95,700.00 20/02/2567 เพิ่มเติม
115 67029443033

ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางขยายช่องจราจรบริเวณทางออกชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6) ทางหลวงหมายเลข 2 สาย มวกเหล็ก - บ่อทอง ระหว่าง กม. 64+900 - กม.65+600 (ด้านขวาทาง) ระยะทาง 0.700 กม. 273,510.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
116 67029443324

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 64,975.00 23/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
117

จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นยางนา บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่ กม.6+497 - กม.6+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณข้างร้านเพ็ชรไทย สตีล) จำนวน 1 งาน 34,340.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
118 67029307249

08006999999999999

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 5,860.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
119 67029309550

08006660211300000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 39,250.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
120 67029311811

08006660211300000

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 21,140.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 258,482 รายการ