กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 67029414139

08006280001702000000

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 22/02/2567 01/03/2567 เพิ่มเติม
77

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 6,575.00 22/02/2567 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
78 67029428700

08006280002703210507

ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิต 229,740.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
79 67029426425

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 25,240.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
80 67029425370

จ้างเหมาซ่อมราวกันอันตราย และต้นลีลาวดี 12,956.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
81

ขายทอดตลาดวัสดุไม้ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักข้าราชการ 0.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
82 67029426092

08006280002703210507

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 11,248.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
83 67029428233

08006280002703210507

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12,297.51 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
84 67019155425

งานจ้างเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Bored Pile ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 400 เมตร เเละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 770 เมตร (เฉพาะค่าเจาะเเละงานทดสอบ) จำนวน 2 รายการ ( ส่งหน้างาน ) 4,250,000.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
85 67029424490

ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,100.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
86

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA WORK จำนวน 600 รีม 73,188.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
87 67029425405

ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,140.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
88 67029426306

08006280002703210507

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 22,572.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
89 67029422621

จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,276.08 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
90

ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 179,700.00 19/02/2567 19/02/2567 19/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 258,323 รายการ