กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 67029339182

ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 4 ลูกเพื่อใช้กับรถยี่ห้อ TOYOTA หมายเลข 44-0885-18-2, 44-0891-18-0, 44-0893-18-2 และยี่ห้อ ISUZU หมายเลข 44-1196-20-0 14,400.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
62 67029428781

08006280002703210507

ซื้อวัสดุอื่น ๆ (6 รายการ) จำนวน 1 งาน 7,950.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
63 67029424785

0800600078

ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,880.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
64 67029422986

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 81,000.00 28/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
65

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 36,380.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
66

จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 จำนวน 45 หมายเลข 33,705.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
67 67029426391

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (30 รายการ) จำนวน 1 งาน 57,029.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
68

จ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 89,880.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
69

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B7) จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,000.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
70

จ้างค่าบริการ Fixed Speed M2M ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 จำนวน 43 หมายเลข 33,587.30 22/02/2567 เพิ่มเติม
71

08006280001002000000

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 37,771.00 01/03/2567 เพิ่มเติม
72 67029427953

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 36,000.00 16/02/2567 เพิ่มเติม
73 67029429537

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12,500.00 16/02/2567 เพิ่มเติม
74 67029418142

08006280001702000000

จ้างทำเล่มหลักเกณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 22/02/2567 23/02/2567 เพิ่มเติม
75 67029397914

ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/15 6,500.00 21/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 258,323 รายการ