กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 67029432119

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 498,300.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
47 -

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 21/02/2567 เพิ่มเติม
48 67029267813

08006190013703220501

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.1+175–กม.2+200 และ กม.0+000-กม.2+400 (ด้านขวาทาง) โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 10,517,529.00 15/02/2567 15/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
49 67029392966

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,700.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
50 67029432165

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 9,550.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
51 67029391364

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
52 67029420150

จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม.106 + 128 - กม.116 + 067 (ซ้ายทาง/ขวาทาง) ปริมาณงานทั้งหมด 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,604.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
53 67029426755

0800600078

ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,465.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
54

จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 1 รายการ 33,530.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
55 67029419992

08006280002703210507

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 41,800.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
56 67029415448

วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 8,210.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
57 67029385395

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 48,000.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
58 67029387639

วัสดุอิ่นๆ จำนวน 1 รายการ 9,250.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
59 67029431305

08006

ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 271,620.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
60 67029417022

08006280002703210507

ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 รายการ) จำนวน 1 งาน 8,740.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 258,323 รายการ