กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 -

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,490.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
32 67029394152

08006280002703210507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๐+๙๒๘ - กม.๑+๕๒๘ และทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.๐+๕๔๖ - กม.๐+๘๒๓ 395,952.00 21/02/2567 21/02/2567 เพิ่มเติม
33 67029374084

08006280002703210507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,850.00 20/02/2567 20/02/2567 เพิ่มเติม
34 67029349571

08006280002703210507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,400.00 19/02/2567 19/02/2567 เพิ่มเติม
35 67029076432

งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 8 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+000 ระยะทาง 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,898,789.00 13/02/2567 08/02/2567 เพิ่มเติม
36 67029100406

งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ระหว่าง กม.46+400 - กม.49+000 ระยะทาง 2.600 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,420,646.00 06/02/2567 08/02/2567 19/02/2567 เพิ่มเติม
37 67029286783

08006280002703210507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 474,100.00 14/02/2567 14/02/2567 เพิ่มเติม
38 67029412373

ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,329.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
39 67029416315

08006280001702000000

จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,500.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
40 -

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 22/02/2567 เพิ่มเติม
41 67029200656

08006280002703210507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316,310.00 12/02/2567 12/02/2567 เพิ่มเติม
42 67029425869

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
43 67029422732

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,050.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
44 67029422275

08006

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,600.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
45

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/67/95 45,185.00 22/02/2567 22/02/2567 เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 258,323 รายการ